Triagesystem

Triage kommer från franskans  "trier", och betyder sortera/prioritera, står skrivet i en artikel i Läkartidningen Nr 39, 2005, volym 102.

Triage är det första steget i omhändertagandet av skadade i situationer där det finns resursbrist. Begreppet är känt inom krigssjukvård och katastrofsjukvård. 

Triage beskrevs för första gången av Napolions generalläkare baron Dominique Jean Lerrey, han införde ett system där hästdragna vagnar samlade ihop de skadade på  slagfältet. Högst prioritet gavs dock till minst skadade soldaterna.

Varför? Jo, de skulle så fort som möjligt sättas in i striden igen!

 

I nutid är Triage systemet utvecklat till att istället ta hand om de mest skadade/sjuka, dvs en mtod för att på bästa sätt omhänderta de värst drabbade på akutmottagningarna.

Under årens lopp så har denna "Triagemodell" utvecklats till så kallad "Manchestermodellen". Utveklarna heter Manchester Triage Group i England och används nu på akutmottagningarna både i Storbritannien och i Europa. Liknande modeller utvecklas successivt och lär finnas både i Australien och Canada.

De mesta lär ju ha både positiva och negativa sidor, om detta kan Du själv läsa mer noggrant än det som jag här ovan skrivit om.

www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2082